SKU: 8859685400122
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ สีชมพู 3031 50ชิ้น/กล่อง
Instock
฿ 129

119 ฿

รายละเอียด
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ YAMADA 3031 สีชมพู 50 ชิ้น/กล่อง
* หน้ากากอนามัยการแพทย์ สีชมพู ฟิลเตอร์การกรอง 3 ชั้น
* ผ้าใยสังเคราะห์แบบไม่ทอ กันละอองน้ำ
* ชั้นกรองเมลต์โบลน กรองฝุ่น และเชื้อแบคทีเรีย ? 99%
* ผ้านาโนแอนตี้แบคทีเรีย ยับยั้งแบคทีเรีย และกันละอองน้ำ
* ฟิลเตอร์สามารถกรองเชื้อแบคทีเรีย ขนาดอนุภาค 3.0 ? 0.3 ไมครอน ? 99%
* กรองฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็ก ขนาดอนุภาค 0.1 ไมครอน ? 99%
* สามารถป้องกันสารคัดหลั่งและการกระเซ็นของเลือด
line amornonline