SKU: 2000001743706
ไทม์เมอร์ตู้เย็น ND1004M2 ขาไฟ1,4
Instock
฿ 255

180 ฿

รายละเอียด
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ไทม์เมอร์ตู้เย็น ND1004M2 ขาไฟ1,4 อมร อีเล็คโทรนิคส์ อมรออนไลน์ ไทม์เมอร์ ไทม์เมอร์ตู้เย็น ทามเมอร์ Timer ทามเมอร์ตู้เย็น ตู้เย็น อะไหล่ตู้เย็น อะไหล่ตู้แช่

 

  • ไทม์เมอร์ตู้เย็น รุ่น ND1004M2
  • AC200/240V 50/60Hz
  • NAKAGAWA
  • MD1004M2
  • T7D08B
  • 4 ขา
  • อะไหล่ตู้เย็น
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
line amornonline