แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัวและที่อยู่ในการวางบิล / ใบเสร็จรับเงิน
ที่อยู่ในการวางบิล / ใบเสร็จรับเงิน
ชื่อ : john Doe
อีเมล : abc@mail.com
เบอร์โทร : 0812345678
ที่อยู่ : 123/456 abc street bangkok Thailand. 10250
ที่อยู่ในการจัดส่ง
ชื่อ : john Doe
อีเมล : abc@mail.com
เบอร์โทร : 0812345678
ที่อยู่ : 123/456 abc street bangkok Thailand. 10250
เปลี่ยนรหัสผ่าน
ประวัติการสั่งซื้อ
ใบกำกับสินค้า วันที่ ค่าบริการ ดูรายละเอียด
INV201812001 25/12/2018 CH 12345 6789 0
CH 12345 6789 2
ที่อยู่ในการจัดส่ง
ชื่อ : john Doe
อีเมล : abc@mail.com
เบอร์โทร : 0812345678
ที่อยู่ : 123/456 abc street bangkok Thailand. 10250
การสั่งซื้อสินค้า
NIMMNA SOFT
Size : KING
จำนวน : 1
฿ 380,000
NIMMNA SOFT
Size : KING
จำนวน : 1
฿ 380,000
Tracking
CH 12345 6789 4
ดำเนินการแล้ว
ที่อยู่ในการจัดส่ง
ชื่อ : john Doe
อีเมล : abc@mail.com
เบอร์โทร : 0812345678
ที่อยู่ : 123/456 abc street bangkok Thailand. 10250
การสั่งซื้อสินค้า
NIMMNA SOFT
Size : KING
จำนวน : 1
฿ 380,000
NIMMNA SOFT
Size : KING
จำนวน : 1
฿ 380,000
Tracking
CH 12345 6789 4
รอดำเนินการ
ที่อยู่ในการจัดส่ง
ชื่อ : john Doe
อีเมล : abc@mail.com
เบอร์โทร : 0812345678
ที่อยู่ : 123/456 abc street bangkok Thailand. 10250
การสั่งซื้อสินค้า
NIMMNA SOFT
Size : KING
จำนวน : 1
฿ 380,000
NIMMNA SOFT
Size : KING
จำนวน : 1
฿ 380,000
Tracking
CH 12345 6789 4
ยกเลิก
ชำระเงินโดย
สรุปการสั่งซื้อ
ราคา :
฿ 1,140,000
ค่าบริการ :
ฟรี
ส่วนลด :
฿ 10,000
ยอดสุทธิ :
฿ 1,130,000
INV201812001 25/12/2018 CH 12345 6789 5
ที่อยู่ในการจัดส่ง
ชื่อ : john Doe
อีเมล : abc@mail.com
เบอร์โทร : 0812345678
ที่อยู่ : 123/456 abc street bangkok Thailand. 10250
การสั่งซื้อสินค้า
NIMMNA SOFT
Size : KING
จำนวน : 1
฿ 380,000
NIMMNA SOFT
Size : KING
จำนวน : 1
฿ 380,000
Tracking
CH 12345 6789 4
ดำเนินการแล้ว
ชำระเงินโดย
สรุปการสั่งซื้อ
ราคา :
฿ 1,140,000
ค่าบริการ :
ฟรี
ส่วนลด :
฿ 10,000
ยอดสุทธิ :
฿ 1,130,000
INV201812001 25/12/2018 CH 12345 6789 7
ที่อยู่ในการจัดส่ง
ชื่อ : john Doe
อีเมล : abc@mail.com
เบอร์โทร : 0812345678
ที่อยู่ : 123/456 abc street bangkok Thailand. 10250
การสั่งซื้อสินค้า
NIMMNA SOFT
Size : KING
จำนวน : 1
฿ 380,000
NIMMNA SOFT
Size : KING
จำนวน : 1
฿ 380,000
Tracking
CH 12345 6789 4
ดำเนินการแล้ว
ชำระเงินโดย
สรุปการสั่งซื้อ
ราคา :
฿ 1,140,000
ค่าบริการ :
ฟรี
ส่วนลด :
฿ 10,000
ยอดสุทธิ :
฿ 1,130,000